Contact

Universiteti POLIS
PhD Architect
First Lecturer
Academic Responsible Master in Aesthetic Structural Design

Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban
International School of Architecture and Urban Development Policies
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar
Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995
Tel:+ 355.(0) 4  240 74 20 / 240 74 21;  Fax:+ 355.(0)4 240 74 22
Cel: +355 (0) 69 6026750

Web: www.universitetipolis.edu.al
E-mail:
lorisrossi@katamail.com
loris_rossi@universitetipolis.edu.al

Office in Rome:
via Guido Reni 56, 00196, Rome
Cel: +39 3489396601